Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 11 januari 2019

Heeft u slecht geslapen vannacht? Ontdek welk type slapeloze u bent

Heeft u slecht geslapen vannacht? Ontdek welk type slapeloze u bent
- Eén op de tien Nederlanders heeft last van slapeloosheid. Het is een moeilijk oplosbaar probleem. Een behandeling die bij de een goed werkt, richt bij de ander niets uit. Onderzoekers onder leiding van Eus van Someren van het Nederlands Herseninstituut ...