Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 18 januari 2019

Fors meer mensen met griepklachten naar de huisarts

Fors meer mensen met griepklachten naar de huisarts
- Het aantal grieppatiënten in Nederland is afgelopen week flink toegenomen, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Nivel. Er is voor de vijfde achtereenvolgende week sprake van een griepepidemie. Volgens het Nivel gingen vorige week 80 op de 100 ...