Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 16 januari 2019

De feiten over het basisinkomen: is het dan toch niet zo'n goed idee?

De feiten over het basisinkomen: is het dan toch niet zo'n goed idee?
- Voorstanders denken daarmee een einde te maken aan de armoede en vrijheid te scheppen voor mensen om te doen wat ze echt willen. Ook zou er ...