Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 28 januari 2019

Belangrijke rol voor patiënt in terugdringen van niet-gepaste zorg

Belangrijke rol voor patiënt in terugdringen van niet-gepaste zorg
- Meer zorg is niet altijd betere zorg. Het blijkt verantwoord te kunnen: het terugdringen van niet-gepaste zorg. Want meer zorg is niet altijd betere zorg. Door gemotiveerde zorgverleners én geïnformeerde patiënten kan de kwaliteit van zorg verbeterd ...