Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 28 januari 2019

Belangrijke rol voor patiënt in terugdringen van niet-gepaste zorg

Belangrijke rol voor patiënt in terugdringen van niet-gepaste zorg
- Meer zorg is niet altijd betere zorg. Het blijkt verantwoord te kunnen: het terugdringen van niet-gepaste zorg. Want meer zorg is niet altijd betere zorg. Door gemotiveerde zorgverleners én geïnformeerde patiënten kan de kwaliteit van zorg verbeterd ...

Follow by Email