Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 14 januari 2019

Beeldvorming dagelijks functioneren bij epilepsie en verstandelijke beperking

Beeldvorming dagelijks functioneren bij epilepsie en verstandelijke beperking
- Bijna een kwart van de 142.000 Nederlanders met een verstandelijke beperking kampt met epilepsie. Van zowel de epilepsie als van een verstandelijke beperking is bekend dat dit kan leiden tot bijkomende zaken zoals gedragsproblemen, psychische ...