Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 11 januari 2019

Babyboom! Déze bekende Nederlanders verwachten in 2019 een kindje

Babyboom! Déze bekende Nederlanders verwachten in 2019 een kindje
- Voor een aantal bekende Nederlanders wordt dit jaar een éxtra bijzonder jaar. Er zijn namelijk heel wat baby's op komst. We zetten ze op een rij.