Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 15 januari 2019

1 Belgische gemeente hangt regenboogvlag om holebi's te steunen na Nashville rel in Nederland.

1 Belgische gemeente hangt regenboogvlag om holebi's te steunen na Nashville rel in Nederland.
- Gilbert Baker had de kleur zelf gemengd. Een tweede kleur verdween na de dodelijke aanslag op de eerste verkozen openlijke homo stadsbestuurder ...