STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 13 december 2018

Amsterdam wil armoede en schuld voorkómen

Amsterdam wil armoede en schuld voorkómen
- Daarnaast wil Amsterdam komende jaren meer doen aan het voorkómen van armoede en schuldproblemen. Vooral de stijging van het aantal ...

Follow by Email