WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 13 december 2018

Amsterdam wil armoede en schuld voorkómen

Amsterdam wil armoede en schuld voorkómen
- Daarnaast wil Amsterdam komende jaren meer doen aan het voorkómen van armoede en schuldproblemen. Vooral de stijging van het aantal ...

Follow by Email