Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 18 oktober 2018

Zo voorkom je een vitamine D-tekort

Zo voorkom je een vitamine D-tekort
- Vitamine D is een belangrijke vitamine voor je botten en spieren. Het is – naast foliumzuur voor zwangere vrouwen en B 12 voor vegans – dan ook de enige vitamine waarvan de overheid suppletie actief aanbeveelt. Je lichaam maakt het aan onder invloed ...