STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 4 september 2018

Zorg ná hartinfarct laat te wensen over: patiënten onvoldoende begeleid om ...

Zorg ná hartinfarct laat te wensen over: patiënten onvoldoende begeleid om ...
- Patiënten die na een hartinfarct weer naar huis gaan worden onvoldoende begeleid om gezonder te gaan leven. De helft van hen blijft roken, veel mensen bewegen niet genoeg, driekwart blijft te dik. Zij hebben baat bij een veel intensievere begeleiding ...

Follow by Email