Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 4 september 2018

Zorg ná hartinfarct laat te wensen over: patiënten onvoldoende begeleid om ...

Zorg ná hartinfarct laat te wensen over: patiënten onvoldoende begeleid om ...
- Patiënten die na een hartinfarct weer naar huis gaan worden onvoldoende begeleid om gezonder te gaan leven. De helft van hen blijft roken, veel mensen bewegen niet genoeg, driekwart blijft te dik. Zij hebben baat bij een veel intensievere begeleiding ...