Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 19 september 2018

UMCG heeft uitbraak resistente bacterie snel onder controle

UMCG heeft uitbraak resistente bacterie snel onder controle
- Een uitbraak van de resistente darmbacterie VRE in het UMC Groningen is weer onder controle. De extra hygiëne-maatregelen om verspreiding te voorkomen zijn niet meer nodig. Op 3 september bleek dat enkele patiënten in het universitaire ziekenhuis ...