Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 5 september 2018

Positieve houding ten opzichte van diversiteit betekent wereld van verschil voor kwetsbare leerlingen

Positieve houding ten opzichte van diversiteit betekent wereld van verschil voor kwetsbare leerlingen
- van een inclusief LGBT+ beleid in de school kan iedere leerkracht met enkele kleine inspanningen zorgen voor een LGBT+vriendelijk schoolklimaat ...