Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 17 september 2018

Onderzoek: Veel groepsgesprekken zorgen voor heel wat stress

Onderzoek: Veel groepsgesprekken zorgen voor heel wat stress
- Verjaardag september', 'Terrasje doen', 'Cadeautje collega S.'. Als je door je WhatsApp scrollt, kom je tientallen groepsgesprekken tegen waar je (soms tegen je wil) in zit. Maar het is nu wetenschappelijk bewezen dat die gesprekken een bron van ...