Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 6 september 2018

Nederlandse scholieren zijn gelukkig, maar drinken veel en vrijen vaker onveilig'

Nederlandse scholieren zijn gelukkig, maar drinken veel en vrijen vaker onveilig'
- Nederlandse middelbare scholieren zijn gelukkig en blij met hun sociale relaties, blijkt uit het internationale onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Wel ervaren steeds meer leerlingen druk door schoolwerk, gebruiken ze minder vaak

Follow by Email