Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 18 september 2018

Meer keuzevrijheid bij pensioen is wenselijk

Meer keuzevrijheid bij pensioen is wenselijk
Nederlanders zijn gebaat bij meer keuzevrijheid bij hun pensioen. Zoals de mogelijkheid om een deel daarvan in een keer op te nemen, bijvoorbeeld ...