Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 17 september 2018

Het kruisje en de notaris

Het kruisje en de notaris
- Maar mythes over rijke voorouders die vervolgens op de een of andere manier pech hadden en daardoor tot armoede vervielen zijn er in veel families ...

Follow by Email