Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 17 september 2018

Grote bezorgdheid bij ouders over meningokokken

Grote bezorgdheid bij ouders over meningokokken
- De Amsterdamse GGD wordt platgebeld door bezorgde ouders met vragen over de dodelijke meningokokken bacterie type W. De dienst heeft extra medewerkers ingezet om de tot honderden telefoontjes per dag te beantwoorden.