Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 4 september 2018

ADHD mogelijk veroorzaakt door stress in vroege kindertijd”

ADHD mogelijk veroorzaakt door stress in vroege kindertijd”
- Volgens een gerenommeerde opvoedexpert zouden kinderen ADHD kunnen krijgen door te veel stress op jonge leeftijd. Psycholoog en schrijver van de bestseller Raising Boys, Steve Biddulph, stelt dat uit nieuw onderzoek blijkt dat ADHD (Attention Deficit