Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 16 augustus 2018

Zombie-gen' kan mogelijk verklaren waarom olifanten zelden kanker krijgen

Zombie-gen' kan mogelijk verklaren waarom olifanten zelden kanker krijgen
- Olifanten blijken een 'dood' gen weer in gebruik te hebben genomen en zich zo tegen kanker te beschermen. “Olifanten krijgen veel minder vaak kanker dan je op basis van hun omvang zou verwachten, dus wij willen graag de genetische basis voor deze ...

Follow by Email