Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 24 augustus 2018

Zeker zesduizend sterfgevallen voorkomen door vaccinaties

Zeker zesduizend sterfgevallen voorkomen door vaccinaties
- Het Rijksvaccinatieprogramma heeft zeker zesduizend sterfgevallen voorkomen onder kinderen en jongvolwassenen die geboren zijn tussen 1953 en 1992. Promovendus Maarten Wijhe van de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht het effect van ...

Follow by Email