Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 28 augustus 2018

Wetenschappers eisen alcoholban na nieuw onderzoek

Wetenschappers eisen alcoholban na nieuw onderzoek
- Zelfs een occasioneel glaasje alcohol is schadelijk voor de gezondheid. Dat zeggen wetenschappers uit Seattle die een grootschalig onderzoek gevoerd hebben rond ons alcoholgebruik. Zij geven het advies om alcohol volledig uit je leven te bannen.