Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 30 augustus 2018

Tom Egbers: Ik ben geschrokken van de bittere armoede in Engeland

Tom Egbers: Ik ben geschrokken van de bittere armoede in Engeland
- Hij houdt van de mensen, de humor, de geuren. Logisch, Tom Egbers is half Brits. Maar het Engeland waar zijn moeder vandaan komt, bestaat dat ...

Follow by Email