Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 28 augustus 2018

Tegen 2035 zal meer dan 40% van de Vlamingen dementie hebben

Tegen 2035 zal meer dan 40% van de Vlamingen dementie hebben
- Medisch Tegen 2035 zullen meer dan 40% van de mensen in Vlaanderen aan dementie lijden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen. De organisaties hebben samen de evolutie van het ...