Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 31 augustus 2018

Te veel piekeren nadelig voor je lichaam: 'Kans op hoge bloeddruk en rugpijn'

Te veel piekeren nadelig voor je lichaam: 'Kans op hoge bloeddruk en rugpijn'
- Bijna iedereen piekert weleens, maar de echte piekeraars hebben er nu een probleem bij. Te veel piekeren heeft niet alleen effect op je mentale welzijn, maar ook op het functioneren van je lichaam. "Al van lichte stress kun je een hoge bloeddruk, ...