Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 20 augustus 2018

Schotse regio deelt gratis tampons uit

Schotse regio deelt gratis tampons uit
- Ook in de rest van het Verenigd Koninkrijk is werk aan de winkel: 1 op 10 vrouwen zouden lijden onder menstruatie-armoede. Schotland speelt een ...