WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 20 augustus 2018

Pamperbank voor gezinnen in armoede

Pamperbank voor gezinnen in armoede
- Eén op vijf kinderen in Zele wordt geboren in een gezin dat in armoede leeft. Daarmee is het armoedecijfer in Zele nog steeds hoog in vergelijking ...

Follow by Email