STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 20 augustus 2018

Pamperbank voor gezinnen in armoede

Pamperbank voor gezinnen in armoede
- Eén op vijf kinderen in Zele wordt geboren in een gezin dat in armoede leeft. Daarmee is het armoedecijfer in Zele nog steeds hoog in vergelijking ...

Follow by Email