Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 20 augustus 2018

Over aantal keren seks (holebi & hetero) en over de post-seks blues.

Over aantal keren seks (holebi & hetero) en over de post-seks blues.
- Uit onderzoek door Ipsos (onderzoeksbureau) blijkt dat we allemaal denken dat andere mensen méér seks hebben dan wij zelf. Vooral mannen hebben vaker een vertekend beeld over het aantal keer seks dat anderen hebben. Aan het onderzoek deden ...