Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 10 augustus 2018

Ouderen nemen hitteplan soms te letterlijk

Ouderen nemen hitteplan soms te letterlijk
- Vanwege de hoge temperaturen heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het hitteplan geactiveerd. Tijdens het warme weer moeten kwetsbare groepen mensen, zoals ouderen, alert zijn vanwege de gevaren die de hitte met zich ...