Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 27 augustus 2018

“Maar dat ik mijn vader niet kon helpen... dat knaagt”

“Maar dat ik mijn vader niet kon helpen... dat knaagt”
- Hij wijdde zijn loopbaan uiteindelijk aan het onderzoek naar HIV, leukemie en mucoviscidose, en kan baanbrekende resultaten voorleggen. Voor zijn ...

Follow by Email