Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 31 augustus 2018

Luchtvervuiling maakt mogelijk dommer

Luchtvervuiling maakt mogelijk dommer
- Nieuw onderzoek suggereert dat langdurige blootstelling aan luchtvervuiling bepaalde cognitieve vaardigheden aantast. Dat luchtvervuiling slecht is voor je gezondheid, weten we eigenlijk allemaal. Zo kan het bijvoorbeeld problemen met de luchtwegen ...