Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 7 augustus 2018

Er bestaan 27 verschillende manieren om te sterven tijdens een hittegolf

Er bestaan 27 verschillende manieren om te sterven tijdens een hittegolf
- Wetenschap & Planeet Er zijn meer hittedoden dan vroeger, dat staat vast. En onderzoekers zeggen dat het de komende jaren nog erger wordt. In Hawaï kwamen ze bovendien tot de vaststelling dat er liefst 27 manieren zijn om te sterven aan een hittegolf.