Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 24 augustus 2018

Eén op de tien Nederlanders blijft altijd thuis voor Verstappen

Eén op de tien Nederlanders blijft altijd thuis voor Verstappen
- Ruim een derde (38%) van de Nederlanders zet vaker dan voorheen de televisie aan om naar een Grand Prix te kijken en één op de tien mensen laat ...