Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 24 augustus 2018

Eén op de tien Nederlanders blijft altijd thuis voor Verstappen

Eén op de tien Nederlanders blijft altijd thuis voor Verstappen
- Ruim een derde (38%) van de Nederlanders zet vaker dan voorheen de televisie aan om naar een Grand Prix te kijken en één op de tien mensen laat ...

Follow by Email