WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | Zoeken



Tags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 17 augustus 2018

Dementie bij hemodialyse verdubbelt sterfte

Dementie bij hemodialyse verdubbelt sterfte
- Dat zou ertoe kunnen leiden dat ze ook meer risico lopen op Alzheimer of een andere vorm van dementie, vergeleken met leeftijdsgenoten.

Follow by Email