STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 17 augustus 2018

Dementie bij hemodialyse verdubbelt sterfte

Dementie bij hemodialyse verdubbelt sterfte
- Dat zou ertoe kunnen leiden dat ze ook meer risico lopen op Alzheimer of een andere vorm van dementie, vergeleken met leeftijdsgenoten.

Follow by Email