Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 2 augustus 2018

Bevolkingsgroei remt door griepdoden

Bevolkingsgroei remt door griepdoden
- In het eerste halfjaar van 2018 kwamen er ruim 32.000 inwoners bij, meldt het CBS. De Nederlandse bevolking telt daardoor 17,2 miljoen mensen. Meer overlijdens door langdurige griepgolf. Die toename is minder groot dan in de eerste zes maanden van ...