Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 23 augustus 2018

Armoede dreigt voor mensen met jongdementie: 'De ziekte wordt niet als handicap erkend'

Armoede dreigt voor mensen met jongdementie: 'De ziekte wordt niet als handicap erkend'
- Een jaar nadat hij te horen kreeg dat hij een vorm van dementie heeft, woont de 37-jarige Bart in een woonzorgcentrum. Hij lijkt zich daar goed te ...