Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 19 juli 2018

Vragen over vaccinatie

Vragen over vaccinatie
- Na een alarmerend rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de dalende vaccinatiegraad in Nederland, heeft het CDA hierover vragen gesteld. CDA raadslid Pam van de Weijer: “Terwijl vroeger slechts kleine religieuze ...