STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 27 juli 2018

Meer Nederlanders tevreden, maar niet over eigen gezondheid

Meer Nederlanders tevreden, maar niet over eigen gezondheid
- Tussen 2013 en 2017 is het aandeel Nederlanders met een hoge PWI (7 of hoger) gestegen van 56 naar 62 procent. De stijging komt vooral door ...

Follow by Email