Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 27 juli 2018

Meer Nederlanders tevreden, maar niet over eigen gezondheid

Meer Nederlanders tevreden, maar niet over eigen gezondheid
- Tussen 2013 en 2017 is het aandeel Nederlanders met een hoge PWI (7 of hoger) gestegen van 56 naar 62 procent. De stijging komt vooral door ...