STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 27 juli 2018

Jaarlijks 1000 Nederlanders in de problemen in het buitenland

Jaarlijks 1000 Nederlanders in de problemen in het buitenland
- Het getal van 1000 'consultatie gevallen' is buiten de grofweg 1350 nieuwe arrestaties die elk jaar onder Nederlanders in het buitenland plaatsvinden ...

Follow by Email