Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 27 juli 2018

Jaarlijks 1000 Nederlanders in de problemen in het buitenland

Jaarlijks 1000 Nederlanders in de problemen in het buitenland
- Het getal van 1000 'consultatie gevallen' is buiten de grofweg 1350 nieuwe arrestaties die elk jaar onder Nederlanders in het buitenland plaatsvinden ...