Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 20 juli 2018

Extra vaccinatie tegen infectieziekte meningokokken

Extra vaccinatie tegen infectieziekte meningokokken
- Reden voor deze maatregel is dat in de afgelopen jaren een stijging te zien is van het aantal mensen dat de infectie meningokokken type W oploopt. Volgend jaar worden zo'n 650.000 kinderen extra opgeroepen om zich te laten inenten tegen de zeer ...

Follow by Email