Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 15 juni 2018

Slechts één op de acht Nederlanders betaalt voor nieuws op internet

Slechts één op de acht Nederlanders betaalt voor nieuws op internet
- Het vertrouwen van Nederlanders in de nieuwsmedia is relatief hoog in vergelijking met andere landen. 59 procent van de Nederlanders zegt de ...