Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 13 juni 2018

Sigaretten blijken nog veel ongezonder dan gedacht

Sigaretten blijken nog veel ongezonder dan gedacht
- Sigaretten bevatten veel meer teer en nicotine dan op de verpakking staat én dan wettelijk is toegestaan. Het RIVM onderzocht de honderd populairste sigarettenmerken en concludeerde dat Belinda Super Kings met 36,3 milligram teer de ongezondste ...

Follow by Email