Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 14 juni 2018

Kritiek op dure vraagbaak voor kankerpatiënten

Kritiek op dure vraagbaak voor kankerpatiënten
- De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft haar bedenkingen tegen een bedrijf waar kankerpatiënten zich tegen betaling kunnen voorbereiden op een gesprek met hun oncoloog. Het gaat om Medical Navigator, een bedrijf dat ...