Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 13 juni 2018

Kankerpatiënt ontbeert vast aanspreekpunt in ziekenhuis

Kankerpatiënt ontbeert vast aanspreekpunt in ziekenhuis
- Hoewel kankerpatiënten groot belang hechten aan een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis, blijkt dit voor een aanzienlijk deel van hen nog onvoldoende geregeld te zijn. Een kwart van de kankerpatiënten heeft helemaal geen vast aanspreekpunt, bijna ...