Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 6 april 2018

Sociaal wonen zuigt geen armoede aan, het lost het op

Sociaal wonen zuigt geen armoede aan, het lost het op
- Op woensdag 4 april opende de Standaard met 'Liberalen willen stop op sociale woningen in Brussel'. Het eigenlijk voorstel was natuurlijk meer genuanceerd. En het ging over Brussel, op vlak van sociaal wonen even verschillend als Nederland, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk. Sociaal wonen is ...

Follow by Email