STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 2 april 2018

Positieve effecten adhd-medicijnen op schoolprestaties overschat

Positieve effecten adhd-medicijnen op schoolprestaties overschat
- Medicatie voor kinderen met adhd heeft positieve invloed op het gedrag maar niet of nauwelijks op schoolprestaties. Dat blijkt uit een nieuwe studie van klinisch neuropsychologen van de Vrije Universiteit Amsterdam waarin zij 37 jaar onderzoek ...

Follow by Email