Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 12 april 2018

Opwarming aarde bedreigt weerpatronen West-Europa

Opwarming aarde bedreigt weerpatronen West-Europa
- De snelheid van het wereldwijde circulatiesysteem van oceaanwater zwakt sterker af dan gedacht: de laatste 150 jaar zou de afname 15 tot 20 procent zijn geweest. Dat bedreigt niet alleen weerpatronen in de VS en Europa tot en met de Afrikaanse ...