Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 12 april 2018

Opwarming aarde bedreigt weerpatronen West-Europa

Opwarming aarde bedreigt weerpatronen West-Europa
- De snelheid van het wereldwijde circulatiesysteem van oceaanwater zwakt sterker af dan gedacht: de laatste 150 jaar zou de afname 15 tot 20 procent zijn geweest. Dat bedreigt niet alleen weerpatronen in de VS en Europa tot en met de Afrikaanse ...

Follow by Email