Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 11 april 2018

Onze wenkbrauwen bewegen niet voor niets: ze geven als een soort seinvlag ...

Onze wenkbrauwen bewegen niet voor niets: ze geven als een soort seinvlag ...
- gaan de wenkbrauwen toch wel even omhoog. Boven onze ogen blijken we een van de wonderlijkste evolutionaire aanpassingen te dragen van het dierenrijk: mobiele wenkbrauwen waarmee we als een soort seinvlag allerlei subtiele signaaltjes ...