Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 3 april 2018

Onderzoek wijst uit: stoppen met Facebook verlaagt je stressniveau

Onderzoek wijst uit: stoppen met Facebook verlaagt je stressniveau
- Na alle privacyschandalen van de laatste tijd roepen veel gebruikers dat ze willen stoppen met Facebook. Toch zijn er maar weinigen die het echt doen. Dat, terwijl het wel degelijk stressverlagend werkt, bewijzen onderzoekers. Wetenschappers van de ...

Follow by Email