Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 9 april 2018

Geen idee hoeveel suiker we eten

Geen idee hoeveel suiker we eten
- Nederlanders zijn, vaak ongewild, grotere zoetekauwen dan ze zelf denken. Bijna 95 procent van de bevolking schat de eigen dagelijkse suikerconsumptie drie keer te laag in. Ze krijgen geen tien suikerklontjes per dag binnen, maar een ...