Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 12 april 2018

Drie voorbeelden hoe gemeenten minima weer in hun kracht zetten

Drie voorbeelden hoe gemeenten minima weer in hun kracht zetten
- In het rijke land waarin wij leven zou niemand arm mogen zijn, vindt Bob de Levita, Senior adviseur bij RadarAdvies. Armoede is volgens de adviseur meer dan alleen een gebrek aan inkomen. Het leidt onder meer tot beperkte maatschappelijke participatie en sociale uitsluiting. 'Armoede is niet iets wat ...